Weź udział w w pierwszym w 100% darmowym amerykańskim programie LL.M. dla ukraińskich prawników i studentów prawa!

Ukraina już od ponad roku broni się przed nieuzasadnioną militarną agresją Rosji.

Tysiące Ukraińców zostało zamordowanych. Ponad 8 milionów ukraińskich uchodźców zostało zmuszonych do ewakuacji poza tereny własnego państwa. Kolejne 8 milionów emigrowało do chwilowo bezpieczniejszych części kraju. Wśród nich znalazło się wielu studentów prawa i praktykujących prawników, których nagła ucieczka w nowe regiony pozostawiła bez pracy i szans na dalszy rozwój. Ci zaś którzy pozostali nie mogą rozwijać się zawodowo przez zagrażające im działania wojenne.

Z tego właśnie powodu Center For American Studies (część Center for American & European Studies, czyli amerykańskiej fundacji non-profit działającej w Ukrainie, Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech) organizuje 100% darmowy program podyplomowych studiów prawniczych LL.M skierowanego do ukraińskich prawników i studentów prawa, pragnących i zasługujących na rozwój zawodowy pomimo toczącej się w ich ojczyźnie wojny.

Program organizowany jest przez Center For American Studies we współpracy z Wydziałem Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego, Wydziałem Prawa Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego oraz Zakarpacką Izbą Adwokacką.

GOSPODARZE I PATRONI PROGRAMU

Program realizowany jest pod auspicjami następujących podmiotów:

Zakarpacka Izba Adwokacka
Użhorod, Ukraina
Wydział Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego
Tarnopol, Ukraina
Wydział Prawa Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego
Użhorod, Ukraina
American Councils Ukraine
Kijów, Ukraina
Ukrainian American House
Rancho Cordova, Kalifornia
Kancelaria Gavrilov & Brooks
Sacramento i Los Angeles
Naczelna Rada Adwokacka i Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie
Polska
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
Kielce, Polska
Kancelaria Cytowski & Partners
Nowy Jork, Nowy Jork
Kancelaria Cohen's Law
Boulder, Kolorado
Kancelaria Grinevich Law Group, P.C.
Roseville, Kalifornia
Kancelaria Cecily E. Baskir
Bethesda, Maryland
Kancelaria Alla V. Vorobets
Orangevale, Kalifornia
Stowarzyszenie Ukraińców w Polsce
Warszawa, Polska
Kancelaria SMM Legal
Poznań i Warszawa, Polska
Kancelaria Gutowski i Wspólnicy
Poznań, Polska
Kancelaria Adwokacka Wojciecha Chrzanowskiego
Kraków, Polska
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska
Gdańsk, Polska
Kancelaria Podatkowa “Tax” Jan Kownacki
Białystok, Polska
Firma doradcza ,,Rentowna Kancelaria” Piotra Chodosza
Otwock, Polska

CO WYRÓŻNIA TEN PROGRAM??

Program LL.M. jest oferowany bez żadnych kosztów finansowych dla ukraińskich studentów, którzy zostaną przyjęci do programu.

Zazwyczaj amerykańskie programy LL.M. kosztują od 70 000 do 100 000 dolarów od studenta. Stopnie LL.M. przy takich kosztach są całkowicie niedostępne dla ukraińskich prawników. Nasz LL.M. jest dostępny dla ukraińskich studentów prawa i prawników ze wszystkich środowisk i grup demograficznych, bez względu na płeć, identyfikację płciową i status ekonomiczny.

Nasz program to pierwszy w 100% bezpłatny, amerykański program LL.M w historii!

W ramach programu położymy nacisk na dwa główne obszary: międzynarodowe prawo prywatne (w tym m.in. międzynarodowe transakcje handlowe, zasady ładu korporacyjnego, transgraniczne postępowania upadłościowe) oraz praktyczne umiejętności prawnicze i językowe (pisanie pism procesowych, sporządzanie umów w języku angielskim, negocjacje, arbitraż, mediacje).

Każdy z kursów w ramach programu – w zależności od przedmiotu – potrwa od 10 do 40 godzin. Ramy czasowe dla pierwszej edycji programu to styczeń 2024 – grudzień 2024. Z przyczyn logistycznych przyjmiemy maksymalnie 40-50 studentów. Taki rozmiar grupy pozwoli na interaktywny i stymulujący format zajęć.

W celu weryfikacji zdobytej wiedzy, indywidualne kursy będą kończyć się odpowiednimi egzaminami prowadzącymi do uzyskania dyplomu LL.M..

STRUKTURA LL.M

GŁÓWNE KURSY

Legal English
15 godzin
Contracts in International Transactions
10 godzin
Transborder Business Associations
10 godzin
Financial and Property Contracts
8 godzin
Corporate Responsibility
8 godzin
Civil Procedure: Comparative Fundamentals
8 godzin
Remedies
8 godzin
FTransborder Insolvency, Creditor's Rights, and Bankruptcy
20 godzin

DODATKOWE KURSY DO WYBORU

Drafting E-commerce Contracts
3 godziny
Drafting Employment Contracts
3 godziny
Negotiation Strategies & Techniques
8 godzin
Entertainment Law Contracts
3 godziny
International IP Law
7 godzin
International Commercial Arbitration
4 godzin
Venture Capital 101
6 godzin
Legal Drafting in English
7 godzin
Drafting IT Contracts
3 godziny
Artificial Intelligence and Law Masterclass
3 godziny
Litigation Perspectives in Contract Drafting
6 godzin
Persuasive Legal Writing
7 godzin

KADRA

Wykładowcy prowadzący zajęcia w toku programu LL.M. to prawnicy i profesorowie prawa – absolwenci najlepszych amerykańskich uniwersytetów, takich jak Harvard, Princeton, Stanford, Yale, Columbia, etc. Wielu z nich prowadzi w Center For American Studies regularnie zajęcia. Kadra ta daje gwarancję najwyższej jakości prowadzonych w czasie rzeczywistym zajęć.

(a)

Potrzeba rozwoju zawodowego przedstawiona w formularzu aplikacyjnym.

(b)

Chęć wsparcia Ukrainy podczas i/lub po wojnie (np. poprzez darmową pomoc prawną dla ofiar wojny).

O wynikach selekcji zostaniesz poinformowany przez e-mail.
Termin składania podań: 05.11.2023

ORGANIZATORZY PROGRAMU

Center for American Studies

Center For American & European Studies jest amerykańską fundacją non-profit działającą w Polsce, Ukrainie, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech. We wszystkich tych krajach realizujemy misję nauczania praktycznych prawniczych umiejętności, wychodząc z założenia, że kontynentalne systemy edukacji są przestarzałe i niedostosowane do wymogów stawianych prawnikom w toku realnej codziennej praktyki.

Zakarpacka Izba Adwokacka (część Ukraińskiej Narodowej Izby Adwokackiej)

Zakarpacka Izba Adwokacka – stawiana za wzór dla wielu innych izb prawniczych na Ukrainie – to Izba torująca drogę dla nowoczesnej edukacji prawniczej na Ukrainie. Jest to miejsce synergicznej współpracy uznanych i doświadczonych ukraińskich prawników z ich młodymi i kreatywnymi podopiecznymi. Efekt finalny to nowoczesne i praktyczne podejście do praktyki i nauczania prawa.

Wydział Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego

Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy (West Ukrainian National University) jest wiodącą ukraińską instytucją edukacyjną, kształtującą ducha, pasję i dyscyplinę przyszłych ukraińskich intelektualistów, profesjonalistów i liderów. Zachowując ducha rywalizacji wśród swoich studentów, Uniwersytet zaliczany jest do niezłomnych współtwórców ukraińskiej tożsamości.

Wydział Prawa Uniwersytetu Użhorodzkiego

Wydział Prawa Uniwersytetu Użhorodzkiego to jeden z kluczowych ośrodków ukraińskiej edukacji prawniczej. Stawia on nacisk na dogłębny rozwój kompetencji z zakresu prawoznawstwa, prawa międzynarodowego i stosowania prawa. Wydział starannie pielęgnuje wartości takie jak tolerancja, wolność słowa i swoboda akademickiego dyskursu. Objawia się to w tętniących życiem aktywnościach studenckich i integracyjno-naukowych Wydziału.

KIEROWNICTWO PROGRAMU

Luke Darby Bartosik, LL.M.

Luke Darby Bartosik, współzałożyciel i Dyrektor Wykonawczy programu LL.M., to obywatel zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Z determinacją wspiera Ukrainę. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych i Polsce oraz studiach prawniczych po obu stronach Atlantyku, jest w stanie trafnie diagnozować wady i zalety edukacji prawniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma 8 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu programami edukacyjnymi (w tym programem LL.M na Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie).

Valery Loumber, Esq.

Valery Loumber, współzałożyciel i Dyrektor ds. prawnych programu LL.M, to obywatel zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Bułgarii. Od wielu lat aktywnie wspiera Ukrainę. Jest prawnikiem z rozległym 21-letnim doświadczeniem w sporach gospodarczych, postępowaniach odwoławczych, sporach upadłościowych, skomplikowanych federalnych postępowaniach cywilnych oraz niewypłacalnościach i oszustwach finansowych. Valery jest Partnerem kancelarii Gavrilov & Brooks dysponującej biurami w Los Angeles i Sacramento (Kalifornia), reprezentującej spółki i osoby fizyczne w szerokim zakresie spraw.

Christopher Kelley, J.D., LL.M.

Christopher R. Kelley, Dyrektor Akademicki programu LL.M. jest profesorem prawa na University of Arkansas School of Law oraz profesorem wizytującym na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Pracował m.in. w biurze Prokuratora Generalnego stanu Minnesota oraz wiodących amerykańskich kancelariach prawnych, w tym Arent Fox i Lindquist & Vennum. Kelley jest ekspertem z zakresu pisania prawniczego, negocjacji i rządów prawa. Wykładał wielokrotnie w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie i Litwie.

Lilya Kuriy, Ph.D.

Lilya Kurii, Dyrektor Zarządzająca programu LL.M., jest doktorem ekonomii oraz magistrem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu projektami. Pełniła funkcję eksperta dla Ukraińskiej Fundacji Kultury i Projektu EU4Culture. Jest absolwentką programu stypendialnego Departamentu Stanu USA. Jako Country Director Center For American Studies Ukraine, Liliya będzie zarządzać programem i nadzorować jego przebieg.

Sebastian Rogalski

Sebastian Rogalski jako Dyrektor ds. Marketingu kieruje promocją programu LL.M. Wykształcenie zdobywał w obszarze stosunków międzynarodowych i zarządzania. Jego kilkuletnie doświadczenie w organizacji międzynarodowych programów akademickich w połączeniu z grafiką komputerową, montażem filmów i social media marketingiem sprzyja realizacji misji non-profit Center For American Studies. Sebastian będzie nadzorował promocję programu celem znalezienia oraz wyboru najbardziej zasługujących kandydatów.

Piotr Wójciak

Specjalista ds. PR i Fundraiser programu LL.M., to działacz i społecznik oraz sympatyk sprawy ukraińskiej. Swoje kilkuletnie doświadczenie w sektorze publicznym zdobywał m.in jako Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Rabce-Zdroju, Radny Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i jako Event Manager w stowarzyszeniu ThinkVile-Miasto Pomysłów. Swoją energię wykorzystuje w pozyskiwaniu funduszy oraz partnerstw na rzecz programu LL.M.

Center For American & European Studies jest fundacją zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909), z siedzibą przy ul. Stobnickiej 5b, 60-480 Poznań.

Center For American & European Studies realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut. Organem nadzorującym Center For American & European Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zapisz się na nasz Newsletter
Zyskaj darmowego ebooka i kody rabatowe

Obiecujemy nie wysyłać Ci spamu, Twój e-mail jest bezpieczny.

Twoja strefa czasowa

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby jej działanie było jak najlepsze dla Ciebie. Korzystanie ze strony wiąże się z Twoją zgodą na ich użycie.