Certyfikat

Wszystkie nasze szkolenia, w tym Akademia, są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska pracy.

Certyfikat zawiera nazwisko prowadzących szkolenie oraz ilość odbytych godzin szkoleniowych (może zostać użyty w celu realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego).

Sign up to our Newsletter
Get a free ebook and discount codes

Your e-mail is safe . We promise not to send you spam.

Your Time Zone

Our website uses cookies to guarantee the best possible experience. By using the website, you agree to our use of cookies.